Tarieven BAO

Tarieven voor de cursussen

De Biljart Academie Oegstgeest wordt gesubsidieerd door het Biljart Centrum Oegstgeest. Met behulp van deze subsidie kunt u voordelig les krijgen.

De kosten per cursus op de reguliere wedstrijdtafels van vijf lessen van een uur zijn € 115,00. 

Het Biljart Centrum Oegstgeest neemt van de kosten van de cursus € 40,00 voor haar rekening wanneer men lid is van een vereniging die haar thuisbasis heeft in het biljartcentrum in Oegstgeest. U betaalt dan geen € 115,- maar € 75,00 per cursus van vijf lessen op de reguliere wedstrijdtafel. 

Gedurende een seizoen kunt u meerdere keren in aanmerking komen voor deze subsidie.

De kosten dient u voorafgaande aan de cursus te voldoen op bankrekeningnummer:

NL97 RABO 0134 5737 81, ten name van Biljart Centrum Oegstgeest.

De tijdstippen waarop de lessen worden gevolgd spreekt u af met de instructeur.