Organisatie Stichting BCO / Contact

Stichting Biljart Centrum Oegstgeest

Doelstelling

De Stichting Biljart Centrum Oegstgeest (BCO) stelt zich als doel het bevorderen van biljartactiviteiten in de gemeente Oegstgeest en omgeving in de ruimste zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • de bevordering van biljartactiviteiten en de instandhouding van een bijbehorende accommodatie;
 • initiatieven te ontwikkelen tot het organiseren van evenementen op biljartgebied te Oegstgeest en het onderhouden van contacten met rechtspersonen, die een gelijksoortig doel nastreven.

De Stichting heeft een bestuur bestaande uit vijf personen en is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën, de organisatie en de accommodatie. Om de dagelijkse gang van zaken goed te organiseren heeft het bestuur twee werkgroepen ingesteld. Elke werkgroep heeft een coördinator en een aanspreekpunt in het bestuur.

De werkgroepen zijn:

 • Horeca
 • Zaalbeheer

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het bestuur op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar.

Adviesraad

De stichting kent een adviesraad, gevormd door de voorzitters van de besturen van de biljartverenigingen die middels een overeenkomst gebruik maken van de accommodatie van de stichting. De adviesraad wordt tenminste twee keer per jaar door het bestuur van de stichting geïnformeerd over het beleid van en de ontwikkelingen binnen de stichting.

De adviesraad kan door het bestuur geraadpleegd worden inzake:

 • huurcontracten
 • prijzen voor deelneming en versnaperingen
 • sponsor- en advertentiebeleid
 • kwaliteitsverbetering accommodatie
 • aanschaf en vervanging materiaal
 • wedstrijden, toernooien en andere evenementen
 • andere initiatieven

Contact

Bestuur SBCO

Jos Kerkman

Voorzitter, portefeuillehouder voor horeca

am.kerkmantimmer@ziggo.nl

Hans Postma

Penningmeester

penmBCO@mail.com

Coen Bosman

Secretaris

coenbosman@hetnet.nl

Andre Zorn

PR en Evenementen

aczorn@hotmail.com

Wilfred Wijnnobel

Gebouwen beheer

wilfred.wijnnobel@outlook.com

Coördinatoren SBCO

Herman Lijsen

Barcoördinator

06-54673465 – h.lijsen@casema.nl

Cas Juffermans

Coördinator biljarts en biljartzaal, wedstrijd- en evenementenagenda

casjuffermans@hotmail.com

Biljartcentrum Oegstgeest

De Voscuyl 38a
2341 BJ Oegstgeest
Tel 071 – 5173838
www.sbco.nl
 

Postbus 1124
2340 BC Oegstgeest
Rabobank NL97 RABO 0134 5737 81
Kvk 41166642
BTW 8037.32.764

Voor opmerkingen, suggesties en/of klachten kunt u een mail sturen naar de secretaris van de stichting Coen Bosman.