Instructeurs BAO

Instructeurs Biljartacademie Oegstgeest

Cas Juffermans – Auteur van vijf instructieve biljartboeken. Cas speelt in het kaderteam van BV De Engel uit Lisse. Hij is verantwoordelijk voor de biljartzaal van het biljartcentrum in Oegstgeest. Voor lessen beschikbaar op afspraak. Cas is bereikbaar onder tel. nr. 06-44891514 / e-mail casjuffermans@hotmail.com

Cas_pasfoto

Louis Opstal – Louis is al jaren een toonaangevende topper uit de Bollenstreek. Ook Louis speelt in het kaderteam van BV De Engel uit Lisse. 

Een goede voorbereiding is het halve werk  .. ook bij biljarten !
Daarom is het bij iedere stoot nodig dat een goede voorbereiding ervoor zorgt dat op het moment van afstoten de concentratie optimaal is en de kans op caramboleren hiermee het grootst.

In de lessen is er daarom volop aandacht voor;

  • hoe een positie die op tafel ligt te benaderen
  • hoe in twee stappen naar de tafel te gaan en daarmee te testen of de ingenomen positie juist is
  • hoe na afloop van de stoot te leren bepalen “hoeveel rendement én kwaliteit een stoot had” en te leren analyseren waarom de stoot zo gelopen is
  • het genieten van hoe mooi en ontspannend biljarten is als je het kunt “spelen”

We oefenen het bovenstaande met allerlei typen stoten, zoals trekstoten, rolstoten, doorschietstoten, piqué, masseé, bandstoten, driebanders, losbanders, klotsstoten en ontmoetingsstoten. De aangeleerde aanpak is toepasbaar bij alle typen stoten (en spelsoorten !) en verhoogt daarmee het inzicht en, nog belangrijker, vooral het plezier in het biljarten ! 

Louis is op zaterdagmorgen beschikbaar. Hij is bereikbaar via 0252-411757 of e-mail louis.opstal@hccnet.nl

Louis Opstal

Peter Oskam – Peter speelt een kleine 20 jaar in de kadercompetitie, is sinds eind 2016 gediplomeerd KNBB instructeur en heeft een onderwijsachtergrond.  Bij het lesgeven komen niet alleen het verbeteren van techniek aan bod. Naast theoretische instructie komen er veel praktische speladviezen aan bod en daarmee vallen er al snel meerdere puzzelstukjes in elkaar. Veel aandacht voor bal 2: hoe “hou je die”, voor “slim spelen” en natuurlijk ook voor verschillende stootbeelden. Bij elkaar een garantie voor een gevarieerd lesaanbod.
Uitgangspunt is dat je zelf doorkrijgt waar je aandacht aan moet besteden, je in principe je eigen leraar wordt en dat de spelverbetering, die je zeker gaat ervaren, je veel meer biljartplezier gaat geven.
Grappig is dat sinds het lesgeven Peter zijn eigen spel ook omhoog is gegaan!
Peter is gepensioneerd en heeft overdag tijd om les te geven.
Hij is bereikbaar op peteroskam@ziggo.nl of 06-41530847

peter

Opmerking: Lestijden anders dan zaterdagochtend in overleg met instructeur. Lees ook Kernwaarden BAO.