Inschrijven BAO

Inschrijven

Lescontract met de Biljart Academie Oegstgeest

Uw naam* (verplicht)

Uw adres* (verplicht)

Uw postcode* (verplicht)

Uw woonplaats* (verplicht)

Uw e-mail* (verplicht)

Uw telefoonnummer* (verplicht)

BeginnersGevorderdenLibreBandstotenDriebandenKader 38/2Kader 57/2Kader 47/2

Lid van een biljartvereniging? Zo ja, welke?

Uw KNBB lidmaatschapnummer

Overige vragen of opmerkingen

Voordat u dit inschrijfformulier verstuurt dient u afgesproken te hebben met uw instructeur. Het lesgeld dient voorafgaande aan de cursus betaald te worden op rekening NL97 RABO 0134 5737 81 ten name van Biljart Centrum Oegstgeest.