Kernwaarden Biljart Academie Oegstgeest

De Biljart Academie Oegstgeest hanteert bij het lesprogramma een aantal uitgangspunten die richting geven aan de wijze waarop de biljartdocenten les geven. Leerlingen weten daardoor waar ze aan toe zijn, hoe het lesprogramma is opgebouwd en wat de eisen zijn die we aan de docenten stellen. Hierdoor is biljartles krijgen via de BAO van meer dan gemiddeld nivo.

De 5 Kernwaarden:

– Een individueel lesprogramma
– Docenten van hoog nivo
– Goede trainingsfaciliteiten
– Contractuele vastlegging
– Betaalbare lessen

Een individueel lesprogramma:

Elke biljarter heeft zijn eigen manier van biljarten met daarin sterke en minder sterke punten. Ook kunnen bijvoorbeeld houding, keuvoering, voorkeur voor spelsoorten en beleving van biljarten per biljarter verschillen. Bij aanvang van de lessen bespreken de docenten met de leerling wat de wensen en de verwachtingen zijn en hoeveel tijd de leerling wil steken in het oefenen van de aangeboden oefenstof. Op grond daarvan stelt de docent, rekening houdend met de wensen van de leerling, een lesprogramma samen. Een belangrijk element van het les nemen is het trainen van de aangeboden oefenstof. Het rendement van biljartles is groter naarmate de leerling meer oefent met de aangeboden lesstof. Om die reden zullen de docenten in principe met een gewenst tijdsinterval les geven. Dus niet wekelijks maar eerder 2-3 of4 wekelijks afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de leerling kan besteden aan het oefenen/trainen. Omdat het rendement van de les het hoogste is wanneer de docenten aansluiten bij de individuele biljarter zullen de docenten bij voorkeur aan 1 (of hooguit 2) persoon tegelijkertijd les geven.

Docenten van hoog nivo:

Alle docenten van de BAO beoefenen elk op hoog nivo zelf de biljartsport. Daardoor beschikken zij over veel kennis van alle onderdelen van de biljartsport, altijd gekoppeld aan veel ervaring. Zoals biljarters elk hun eigen stijl van biljarten hebben, hebben onze docenten elk hun eigen stijl van les geven. Voor een succesvolle training is het belangrijk dat er een klik is tussen docent en leerling. Daarom is het belangrijk dat de leerling een docent kan uitzoeken die aansluit bij zijn/haar wensen en manier van aanpak. Over welke specifieke kwaliteiten onze docenten beschikken kunt u lezen onder het kopje “Onze Docenten`. Mocht blijken dat de match tussen u en de docent niet optimaal is dan is er uiteraard gelegenheid om, in overleg met uw docent, van docent te wisselen.

Goede trainingsfaciliteiten:

Een goed lesprogramma en een goede docent verdienen een omgeving waar het trainingsmateriaal en de omstandigheden van een goed nivo zijn. Daarom zullen de docenten alleen les geven in een bij district “Duinstreek”aangesloten accommodatie waar de biljarttafels van prima kwaliteit zijn, er de rust en de ruimte is om de les op geconcentreerde wijze te verzorgen en hulpmiddelen aanwezig zijn.

Contractuele vastlegging:

De lessen worden aangeboden en contractueel vastgelegd in de vorm van een cursus van 5 maal één uur. Per jaar kunnen meerdere cursussen van 5 lessen worden gevolgd. Omdat de lessen in de tijd gespreid kunnen worden afgenomen is bepaald dat de geldigheidsduur per contract maximaal 1 jaar bedraagt.

Betaalbare lessen:

De BAO heeft als doelstelling het nivo van het biljarten te verhogen. Een manier om dit te doen is zoveel mogelijk biljarters de gelegenheid te geven biljartles te nemen.

De kosten van een cursus van 5 lessen bedragen € 115,00. Daarvan kan een deel worden betaald uit een subsidie.  Het Biljart Centrum Oegstgeest neemt namelijk € 40,00 voor haar rekening wanneer men lid is van een club uit het centrum. De kosten voor de cursist bedragen dan dus € 75,00. 

Om concrete afspraken te maken over het volgen van lessen dient u allereerst een afspraak te maken met één van de instructeurs, alvorens u een lescontract invult, zie daarvoor de pagina Inschrijven.