BV BCO Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1.

1. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarlijkse ledenvergadering. Dit is een basis           contributie die voor alle ingeschreven leden geldt.
2. Er is een onderscheid in leden:

  • Welke reeds lid zijn van de KNBB bij een andere vereniging, deze betalen de basiscontributie.
  • Welke geen lid zijn van de KNBB, maar wel lid willen worden, betalen de basiscontributie plus het lidmaatschap van de KNBB;
  • Welke geen lid willen zijn bij de KNBB, betalen de basiscontributie;
  • Jeugdleden, waarvoor een afzonderlijke regeling wordt vastgesteld.

3. Leden, die in competitieverband willen spelen of aan persoonlijke voorwedstrijden willen               meedoen, betalen een toeslag voro de inschrijvingskosten bij de KNBB of CRBB op de basis             contributie.
4. De contributie dient bij de vooruitbetaling te worden voldaan.

Artikel 2.

1. Het bestuur is gerechtigd aanmeldingen voor het lidmaatschap te weigeren:

  • Wanneer het lidmaatschap niet gewenst is, vanwege een mogelijke conflictsituatie met een andere vereniging in het centrum.
  • Om motiverende redenen van persoonlijke aard.

2. Het lidmaatschap wordt beëindigd door opzegging of door het bestuur met een schriftelijke           opzegging.

Artikel 3.

  1. De leden van de vereniging worden geacht bij biljartevenementen te assisteren en de instructie van de wedstrijdleider op te volgen.
  2. Voor zover in het bezit dienen de leden bij het assisteren van de wedstrijdleiding bij wedstrijden in het biljarttenue van de vereniging te verschijnen.

Artikel 4.

  1. Het biljarttenue van de vereniging is een overhemd met daarop een vignet van de vereniging, met zwarte broek, zwarte sokken en zwarte schoenen. Eventueel voor de wedstrijdteams aangevuld met een gillet en strik conform de regels van de KNBB en/of CRBB.

Oegstgeest, 1 april 2009