Actueel

Wij gaan weer open!!!

1 juli mag er weer gebiljart worden in ons mooie centrum. Maar ook wij moeten de anderhalve meter regel hanteren om te zorgen dat iedereen veilig blijft maar ook om te zorgen dat we open mogen blijven. We hebben hiervoor een protocol opgesteld wat gedeeld is met alle verenigingen en ter inzage ligt is in het centrum. De volgende spelregels staan hierin centraal:

 • Maximaal 2 personen per biljarttafel;
 • Vrij biljarten uitsluitend na telefonische reservering;
 • Leden van verenigingen biljarten volgens het rooster van de betreffende vereniging welke met de leden gecommuniceerd wordt;
 • Van de kantine mag geen gebruik worden gemaakt, ook niet om te wachten;
 • Consumpties mogen alleen genuttigd worden in de biljartzaal;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Let op de hygiëne, was de handen;
 • Hoest en/of nies in de elleboog;
 • Bij klachten: “blijf thuis”;
 • Kom niet zonder reservering of bevestiging van je vereniging;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de barmedewerker.

Alleen met elkaar kunnen we er voor zorgen dat we vanaf juli weer onze mooie sport kunnen gaan beoefenen.

EntreeIMG_7414IMG_7418IMG_7423IMG_7416